Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Wpłata w pierwszej kolejności niweluje najstarszy dług

11 majaa 2015 r.

Jeżeli dłużnik nie wskazał, na jaki dług zaliczyć wpłatę, ani z prawa wyboru w tym zakresie nie skorzystał wierzyciel, to wpłatę zalicza się przede wszystkim na poczet długu wymagalnego, a jeżeli jest kilka długów wymagalnych.

Otrzymaliśmy od kontrahenta zapłatę 10 000 zł. Nie wskazał, na poczet jakich płatności powinna być ona zaliczona. Obecnie ma on od nas trzy faktury: 5230 zł + 180 zł odsetek, 5962 zl + 132 zł odsetek i 8520 zł. Jak powinnam prawidłowo rozliczyć tę płatność?

Jeśli strony w umowie nie określiły zasad zaliczania wpłat, to należy stosować art. 451 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.; dalej: k.c.). Zgodnie z nim, jeśli dłużnik mający kilka długów wskazał przy dokonywaniu wpłaty, na poczet którego z nich ma być ona zaliczona, to wierzyciel jest tym wyborem związany i nie może wpłaty zaliczyć w inny sposób. Wierzyciel może jedynie zaliczyć wpłatę w pierwszej kolejności na związane z tym długiem należności uboczne (odsetki).


Katarzyna Trzpioła, Gazeta Prawna 2015-04-27