Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Urząd nie ma swobody w ustalaniu podstawy opodatkowania, gdy posiada dowody i dane

27 kwietnia 2015 r.

Organy podatkowe mogą szacunkowo określać podstawę opodatkowania, ale tylko w ostateczności, gdy brak jest danych niezbędnych do ustalenia jej wielkości rzeczywistej – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.


Katarzyna Rosik, Gazeta Prawna 2015-04-21