Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Organ może szacować obroty w podatkowej grupie kapitałowej

27 kwietnia 2015 r.

Organy podatkowe mogą określać według wartości rynkowej podstawę opodatkowania VAT w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi – orzekł NSA

Sprawa dotyczyła spółki należącej do podatkowej grupy kapitałowej (PGK). Była ona przekonana, że podstawą opodatkowania VAT będzie u niej wartość świadczeń na rzecz spółki zależnej, choćby nawet znacznie odbiegała od wartości rynkowej. Spółka powoływała się na art. 11 ust. 8 ustawy o CIT, zgodnie z którymi, do świadczeń pomiędzy spółkami tworzącymi PGK nie stosuje się przepisów obligujących do stosowania cen rynkowych.


Katarzyna Bajak, Gazeta Prawna 2015-04-21