Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Firma zapłaci składki za diety

27 kwietnia 2015 r.

Przedsiębiorca zatrudniający na stałe pracowników poza granicami kraju musi obowiązkowo odprowadzić do ZUS daninę od wypłat z tytułu podróży służbowej – uznał Sąd Najwyższy.

Powodem sporu była decyzja ZUS ustalająca podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne do wszystkich przychodów pracowników, w tym od części wynagrodzenia określanego przez pracodawcę jako dieta. Właściciel odwołał się od tej decyzji. W czasie rozpoznawania sprawy w I instancji ustalono, że firma prowadziła działalność usługową. Od 1998 r. przedsiębiorca dzierżawił barki od państwowej firmy. To właśnie na nich byli zatrudnieni pracownicy, którzy pływali do Niemiec, Belgii i Holandii. Polecenia wyjazdu oraz określenie trasy właściciel firmy przekazywał kapitanowi jednostki, ten zaś załodze. W czasie postojów podwładni wykonywali prace konserwacyjne, naprawy silników oraz dbali o stan techniczny barek. Z racji tego, że osoby te przebywały poza granicami kraju, pracodawca dodatkowo wypłacał im dodatkowe świadczenia przysługujące w czasie podróży służbowej, których celem jest rekompensata kosztów utrzymania poza domem. Sąd I instancji przyznał rację firmie.


Bożena Wiktorowska, Gazeta Prawna 2015-04-20