Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Spadkobiercy nie przejmują po zmarłym skargi na interpretację

4 kwietnia 2015 r.

Interpretacja indywidualna dotyczy praw i obowiązków ściśle związanych z osobą skarżącego. Jeśli zatem on umrze, to sąd musi umorzyć postępowanie – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Sąd wyjaśnił, że sposób procedowania po śmierci podatnika zależy od tego, czy sprawa dotyczyła wyłącznie praw i obowiązków ściśle związanych z jego osobą. Jeśli tak faktycznie było, to sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania.

Zdaniem NSA z samej już tylko nazwy oraz charakteru prawnego interpretacji indywidualnej można wnioskować, że jest to prawo ściśle związane z osobą zmarłego. Zapewnia mu bowiem – i tylko jemu – ochronę prawną na wypadek, gdyby się okazało, że organ udzielający interpretację się pomylił.


Katarzyna Jędrzejewska, Gazeta Prawna 2015-04-01