Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami: Czasem bez pełnomocnictwa się nie obejdzie

4 kwietnia 2015 r.

Sama chęć sprawdzenia wypłacalności klientki to za mało, by doradca podatkowy mógł wystąpić o zaświadczenie o niezaleganiu przez nią z podatkami – orzekł NSA.

Chodziło o doradcę, który w imieniu swojej klientki wystąpił do urzędu skarbowego o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu we wpłatach podatków. Wniosek złożył przez internet. Urząd skarbowy wezwał go do uzupełnienia braków formalnych. Wskazał, że do wniosku nie zostało dołączone i prawidłowo opłacone pełnomocnictwo uprawniające do działania w imieniu podatnika. Następnie, gdy upłynął termin, a nadal brakowało żądanego dokumentu, naczelnik wydał postanowienie o pozostawieniu sprawy bez rozpatrzenia.

Doradca wniósł zażalenie. Twierdził, że już trzy lata wcześniej złożył w urzędzie skarbowym pełnomocnictwo ogólne do występowania w sprawach dotyczących zobowiązań podatkowych oraz innych należności publicznoprawnych swojej klientki.


Katarzyna Rosik, Gazeta Prawna 2015-04-01