Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Nie można doręczyć dwóch decyzji naraz

4 kwietnia 2015 r.

Urząd nie może przesłać podatnikowi dwóch identycznych rozstrzygnięć. Takie postępowanie rażąco narusza przepisy postępowania – orzekł WSA w Opolu.

Sprawa dotyczyła podatnika, który sprowadził z Niemiec samochód zarejestrowany jako ciężarowy. Naczelnik Urzędu Celnego w Opolu uznał, że należy go zakwalifikować do aut osobowych (pozycja CN 8703), od których trzeba zapłacić akcyzę. Po oględzinach pojazdu naczelnik doręczył skarżącemu projekt decyzji, który nie zawierał ani daty, ani podpisu. Podatnik się od niej odwołał. Dyrektor izby celnej uznał jednak, że nie można się odwołać od projektu decyzji. Przyznał, że w aktach sprawy jest podpisana kopia tej decyzji, opatrzona datą 3 lipca, ale nie została ona doręczona podatnikowi.


Łukasz Zalewski, Gazeta Prawna 2015-04-02