Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Jak ustalić miejsce świadczenia usług elektronicznych

4 kwietnia 2015 r.

Zamierzamy świadczyć usługi elektroniczne, nadawcze i telekomunikacyjne na rzecz ludności z Niemiec, Austrii i Szwajcarii. Jak ustalamy miejsce świadczenia usług elektronicznych, telekomunikacyjnych i nadawczych na rzecz osób indywidualnych?

W przypadku usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych i usług elektronicznych świadczonych na rzecz podmiotów niebędących podatnikami, m.in. osób indywidualnych, ustawodawca w sposób szczególny ustala miejsce świadczenia usług. Nie stosujemy tutaj zasady zawartej w art. 28c ust. 1 ustawy o VAT, że miejscem świadczenia tych usług jest miejsce siedziby działalności gospodarczej usługodawcy.


Marcin Szymankiewicz, Gazeta Prawna 2015-03-30