Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Sprzedaż nieruchomości - zwolnienie z PIT.

15 marca 2018 r.

Wyrok z dnia 7 marca 2018 r. Naczelnego Sądu Administracyjnego sygn. akt II FSK 576/16, wskazał, ze sprzedaż nieruchomości będzie skorzystała ze zwolnienia z PIT, jeżeli spełnione zostaną dwie przesłanki kumulatywnie zawarcie umowy w formie aktu notarialnego i dokonanie wpisu do księgi wieczystej. Przedmiotowy wyrok wzbudził nerwowość.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy o PIT kto chce sprzedać nieruchomość i skorzystać ze zwolnienia z PIT, powinien sprzedać nieruchomość po upływie 5 lat od jej nabycia.

Są różne sposoby nabycia nieruchomości. Zgodnie z art. 155 par. 1 KC do przeniesienia własności nieruchomości z założoną już księgą wieczystą wystarczy zawarcie umowy w formie aktu notarialnego. W przypadku nabycia nieruchomości, gdy dochodzi do ustanowienia odrębnej własności, oraz przy nabyciu prawa użytkowania wieczystego spełnione muszą zostać dwie przesłanki kumulatywnie:
1) zawarcie umowy w formie aktu notarialnego,
2) dokonanie wpisu do księgi wieczystej który dopiero potwierdzi przeniesienie własności nieruchomości.

Wyrok z dnia 7 marca 2018 r. Naczelnego Sądu Administracyjnego sygn. akt II FSK 576/16 dot. wyłącznie sytuacji nabycia nieruchomości, gdy dochodzi do ustanowienia odrębnej własności, oraz przy nabyciu prawa użytkowania wieczystego. Tylko w tych przypadkach momentem nabycia nieruchomości jest spełnienie dwóch przesłanek kumulatywnie zawarcia umowy w formie aktu notarialnego i dokonanie wpisu do księgi wieczystej.

Źródło: Wyrok z dnia 7 marca 2018 r. Naczelnego Sądu Administracyjnego sygn. akt II FSK 576/16