Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Sytuacja firm audytorskich i jednostek badanych po brexicie

30 październikaa 2018 r.

Brexit może mieć wpływ na działające w Polsce firmy audytorskie oraz badane przez nie podmioty.

30 marca 2019 r. Wielka Brytania opuści Unię Europejską (UE) i stanie się państwem trzecim. Obecnie strony negocjują warunki wyjścia tak, aby proces ten przebiegł w uporządkowany sposób.

Brexit może wpłynąć na badanie sprawozdań finansowych, tj. na działające w Polsce firmy audytorskie oraz badane przez nie podmioty. W przypadku „twardego" brexitu, 30 marca 2019 r. biegli rewidenci zatwierdzeni w Wielkiej Brytanii staną się biegłymi rewidentami pochodzącymi z państwa trzeciego, to samo dotyczy firm audytorskich. Utracą oni prawo do przeprowadzania badań ustawowych w Polsce oraz w pozostałych 26 państwach członkowskich.

Podmioty badane muszą upewnić się, że firma audytorska, która ma zbadać ich sprawozdanie finansowe za 2018 r., na 30 marca 2019 r. będzie nadal miała prawo przeprowadzać badania ustawowe w Polsce (tj. będzie wpisana na listę, o której mowa w art. 57 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym).


Źródło: Komunikat Ministerstwa Finansów