Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Przypominamy - świadczenia urlopowe wolne od składek ZUS

1 września 2021 r.

Świadczenie urlopowe nie podlega pod ZUS. Oznacza to, że ani pracodawca ani pracownik nie odprowadza składek do ZUS od wypłacanych świadczeń, a tym samym pracownik otrzymuje wyższą kwotę „do ręki”. Świadczenie urlopowe jest natomiast opodatkowane, tak jak wszystkie inne składniki wynagrodzeń.

Świadczenia urlopowe co do zasady są wypłacane przez zakłady pracy, które nie mają obowiązku założenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz nie zdecydowały się na dobrowolne założenie ZFŚS. Są to firmy zatrudniające mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty według stanu na dzień 1 stycznia danego roku.

Prawo do świadczenia urlopowego nabywa pracownik, który korzysta z 14 kolejnych dni kalendarzowych nieprzerwanego urlopu. Jeżeli dany zakład pracy wypłaca świadczenia urlopowe, pracownik nie musi składać żadnego wniosku by je otrzymać. Pracownik nie musi też składać żadnego zaświadczenia o dochodach własnych lub członków rodziny. Należy się ono z mocy prawa.

Pracodawca może zrezygnować z wypłacania świadczeń urlopowych. Jeżeli w danym zakładzie pracy istnieje regulamin wynagradzania, informacja o likwidacji świadczeń urlopowych powinna być w nim zawarta. Jeżeli natomiast pracodawca nie wdrożył regulaminu wynagrodzeń, powinien do końca stycznia danego roku poinformować pracowników o tym, że rezygnuje z wypłaty świadczeń urlopowych.

Podstawa prawna:

  • art. 3 ust. 3-7 ustawy z 4.03.1994 r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 746 ze zm.).

Źródło: TAX Alert