Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Korzystne rozliczenie kosztów elektrycznego samochodu

24 sierpnia 2017 r.

Fiskus w interpretacjach podatkowych (1462-IPPB6.4510.575.2016.1.AG oraz IPPB3/423-494/11-2/GJ) potwierdza, że przedsiębiorcy mogą bez żadnych ograniczeń rozliczyć w podatkowych kosztach elektryczne auto, nawet jeśli nie jest środkiem trwałym.

Samochody napędzanych silnikami elektrycznymi typu EV, które będą mogły stanowić przedmiot wynajmu zalicza się niewątpliwie do samochodów osobowych. Jednak z uwagi na fakt, że można w ich przypadku mówić jedynie o mocy elektrycznej, a nie o pojemności silnika, trudno w tej sytuacji dokonać klasyfikacji do odpowiedniej stawki za kilometr przebiegu uzależnionej właśnie od tej wspomnianej pojemności silnika. Pozwala to stwierdzić, że w tym przypadku cały koszt z tytułu używania dla potrzeb działalności gospodarczej, samochodów osobowych nie stanowiących składników majątku podatnika będzie stanowił koszt uzyskania przychodów przy założeniu, że koszty te są ponoszone w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Nie będą miały zastosowania przepisy art. 16 ust. 1 pkt 51) oraz ust. 4 i 5 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

Nie ma zatem obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu z silnikiem elektrycznym z uwagi na fakt, że całość poniesionych kosztów będzie stanowiła dla spółki koszt uzyskania przychodów. Nie ma w tym przypadku zastosowania limit wydatków zaliczanych do podatkowych kosztów.