Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Zmiana przepisów dot. wydawaniu interpretacji indywidualnych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

12 czerwca 2017 r.

W Dzienniku Ustaw z dnia 29 maja br. pod poz. 1027 opublikowano ustawę z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw.

Od wejścia w życie ww. ustawy tj. 13 czerwca br., zgodnie z nowym ust. 2 w art. 83d ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ZUS nie wyda interpretacji indywidualnych w zakresie tych elementów stanu faktycznego, które w dniu złożenia wniosku o interpretację są przedmiotem toczącego się postępowania wyjaśniającego lub kontroli albo gdy w tym zakresie sprawa została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji ZUS.