Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Rolnicy również objęci pakietem paliwowym?

20 majaa 2017 r.

Co do zasady, wejście w życie w dniu 18 kwietnia ustawy tworzącej tzw. pakiet przewozowy nie wpłynie znacząco na sytuację mieszkańców wsi, Ministerstwo Finansów wskazuje jednak, że istnieje klasa zdarzeń, które winny być potwierdzone za pośrednictwem systemu SENT.

Jako jeden z przykładów przywołać można zakup powyżej 500 litrów paliwa przez rolnika prowadzącego działalność gospodarczą, ponieważ zgodnie z brzmieniem przepisu art. 3 ust. 2 pkt 1 omawianej ustawy taka sytuacja aktualizuje już po jego stronie obowiązek potwierdzenia transakcji na platformie SENT. Należy pamiętać, że zakres podmiotowy systemu monitorowania przewozu drogowego towarów posługuje się terminem przedsiębiorcy, dlatego nawet rolnicy muszą liczyć się z koniecznością zgłaszania określonych transakcji fiskusowi.

Na problem uwagę zwróciła Krajowa Rada Izb Rolniczych, która wskazała, że rolnicy mogą spełniać kryterium podmiotu odbierającego w zakresie paliw silnikowych objętych monitorowaniem.

W odpowiedzi na zapytanie KRIR Ministerstwo Finansów wyjaśniło, że obowiązek zgłoszenia w systemie SENT ciążyć będzie tylko na tych rolnikach, którzy obok działalności rolnej prowadzą działalność gospodarczą, pozostali zaś nie są objęci nowymi regulacjami.