Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Podatek od spadków i darowizn w przypadku zbiórek internetowych

20 majaa 2017 r.

Jak wynika z interpretacji dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, pojedyncze darowizny przekazywane w zbiórce internetowej nie muszą podlegać zgłoszeniu administracji podatkowej, jeżeli suma wszystkich darowizn nie przekracza kwoty wolnej od podatku.

Podstawą wydania interpretacji był wniosek osoby fizycznej, która otrzymała w krótkim czasie dużo drobnych darowizn od osób pozostających w III grupie spadkowej. Jak wynika z opisu stanu faktycznego, obdarowanej założona została przez osobę trzecią internetowa zbiórka pieniędzy na konieczne leczenie, po której zakończeniu okazało się, że zebrana suma przekroczyła kwotę wolną od podatku, tj. 4.902,00 zł.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej przesądził, że przelanie pieniędzy z konta portalu na rachunek bankowy organizatora zbiórki jest wyłącznie czynnością techniczną, a do faktycznych umów darowizny dochodzi pomiędzy osobą, na rzecz której prowadzona jest zbiórka, a każdym z darczyńców z osobna. Na podstawie tego wskazania należy zauważyć, że limit 4.092,00 zł dotyczy każdego z darczyńców, a zatem ostateczna kwota darowizny może być wyższa. Należy jednak pamiętać, że w przypadku podatku od spadków i darowizn kwota wolna od podatku liczona jest w okresie lat pięciu, dlatego należy upewnić się, że żaden z darczyńców nie przekazywał już wcześniej żadnych pieniędzy na rzecz obdarowanego.