Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Zmiana czasu pracy przy komputerze kobiet ciężarnych

20 majaa 2017 r.

Od 1 maja 2017 r. czas pracy kobiet ciężarnych na stanowiskach z monitorami ekranowymi nie powinien przekraczać 8 godzin na dobę i 50 minut przy obsłudze monitora w każdej godzinie pracy. Takie zmiany przewiduje rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży lub karmiących dziecko piersią. Rozporządzenie zostało wydane w związku z nowym upoważnieniem zawartym w art. 176 ust. 2 ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Rozporządzenie to w stosunku do dotychczas obowiązującego rozporządzenia, zostało ograniczone do określenia prac, których nie powinny wykonywać wyłącznie kobiety w ciąży lub karmiące dziecko piersią. Zgodnie z nowymi przepisami kobiety w ciąży mogą być dopuszczone do pracy w pozycji siedzącej przy obsłudze monitorów nie dłużej niż 50 minut w każdej godzinie pracy, przy zapewnieniu 10 minut przerwy po takim czasie pracy, i jednoczesnym ograniczeniu łącznego dobowego czasu pracy do 8 godzin. Z opinii Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - PIB wynika, że dla zmniejszenia obciążenia układu mięśniowo - szkieletowego podczas pracy przy obsłudze monitorów ekranowych (wykonywanej w niezmiennej pozycji ciała) lepsze efekty daje wprowadzenie częstszych przerw, niż skrócenie całkowitego czasu pracy w ciągu zmiany roboczej. Obecnie czas pracy kobiet w ciąży przy obsłudze monitorów ekranowych nie może przekraczać 4 godzin na dobę. Zatem po wejściu w życie nowych regulacji czas pracy ciężarnych przy komputerze ulegnie wydłużeniu do 6 godzin i 40 minut w ciągu doby.