Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Dostawa książek cyfrowych drogą elektroniczną nie korzysta z obniżonej stawki VAT – wyrok TSUE.

20 kwietnia 2017 r.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że państwa członkowskie nie mogą stosować obniżonej stawki VAT do dostawy książek cyfrowych drogą elektroniczną. TSUE uznał też, że jednoczesne dopuszczenie stosowania obniżonej stawki VAT do dostawy książek na jakimkolwiek nośniku fizycznym (np. na CD czy pendrivie) nie narusza zasady równego traktowania (wyrok TSUE z 7 marca 2017 r., sygn. C-390/15).

Sprzedaż książek cyfrowych na nośnikach fizycznych (np. CD czy pendrive’ach) jest traktowana jako dostawa towarów opodatkowana stawką obniżoną, podczas gdy sprzedaż tych samych książek i przesłanie ich drogą elektroniczną są traktowane jako usługa elektroniczna opodatkowana stawką podstawową. Jako że różnice pomiędzy tymi produktami sprowadzają się do użytego nośnika, do TSUE zostało skierowane pytanie, czy ta sytuacja nie narusza zasady równego traktowania.

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunału zasada równego traktowania wymaga, aby porównywalne sytuacje nie były traktowane w odmienny sposób, a sytuacje odmienne nie były traktowane w sposób jednakowy, chyba że takie traktowanie jest obiektywnie uzasadnione.

TSUE potwierdził, że wyłączenie stosowania obniżonej stawki VAT do dostawy książek cyfrowych drogą elektroniczną i dopuszczenie go w sytuacji dostawy książek papierowych ustanawia odmienne traktowanie dwóch podobnych sytuacji. Jednocześnie TSUE uznał jednak, że odmienne traktowanie tych sytuacji jest usprawiedliwione i uzasadnione ze względu na cel, który ma być w ten sposób zrealizowany. Celem tym jest konieczność poddania usług świadczonych drogą elektroniczną jasnym, prostym i jednolitym regułom, aby stawka VAT mająca zastosowanie do tych usług mogła zostać określona w sposób pewny, a także aby ułatwić zarządzanie tym podatkiem przez podatników i krajowe organy podatkowe.

Wyłączając stosowanie obniżonej stawki VAT do usług świadczonych drogą elektroniczną, prawodawca Unii eliminuje konieczność analizy przez podatników i krajowe organy podatkowe każdego rodzaju świadczonych usług elektronicznych, czy należy o­n do jednej z kategorii usług mogących podlegać takiej stawce.