Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Zmiana podejścia fiskusa do podatku od najmu

28 marca 2017 r.W ostatnim czasie coraz popularniejszy staje się najem krótkoterminowy nieruchomości, np. na cele turystyczne. Do tej pory organy podatkowe pozwalały, aby, w przypadku wynajmu sporadycznego, okazjonalnego, przychody uzyskane z tego tytułu mogły być opodatkowane 8,5 proc. ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. W związku z wydaniem przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach oraz Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy w styczniu 2017 roku interpretacji indywidualnych, doszło do zauważalnej zmiany stanowiska organów podatkowych i tym samym wystąpienia realnego ryzyka, że najem krótkoterminowy uznany zostanie za działalność gospodarczą, z której dochody podlegać będą opodatkowaniu wyższym podatkiem PIT.

Mając na uwadze powyższe, decyzja o opodatkowaniu przychodów z najmu krótkotrwałego ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych może mieć dla podatnika nieprzyjemne konsekwencje – w przypadku ustalenia przez organy podatkowe, że najem jest w rzeczywistości działalnością gospodarczą, będzie on podlegał opodatkowaniu zgodnie ze skalą podatkową – tj. 18% lub 32%. Liniowa stawka podatku w wysokości 19% byłaby wyłącznie możliwa w przypadku przedsiębiorców, którzy wcześniej zdecydowali się na taką formę opodatkowania. Należy pamiętać, że poza powstaniem zaległości podatkowej, z którą wiąże się naliczanie odsetek, zła metoda opodatkowania skutkować może również aktualizacją obowiązku rejestracji działalności gospodarczej oraz obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne.

Należy podkreślić, że ze względu na stosunkowo długi okres oczekiwania na rozpoznanie wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, osoby zainteresowane najmem okazjonalnym w najpopularniejszym okresie letnim winny wystąpić z wnioskiem jak najszybciej. Wskazywane na początku interpretacje indywidualne mogą jednak stanowić istotną przeszkodę dla uzyskania korzystnego stanowiska organów podatkowych, dlatego wnioski w zakresie omawianej materii podatkowej powinny być przygotowane ze szczególną precyzją.