Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Nauka na koszt przełożonego?

20 marca 2017 r.

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu (ob. Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu) w interpretacji z dnia 17 lutego 2017 roku wyjaśnił, że pracownik skierowany przez pracodawcę na szkolenia czy kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe, których koszt pracodawca pokrywa, jest zwolniony z podatku dochodowego.Powyższe zostało wyrażone po analizie stanu faktycznego, zgodnie z którym wątpliwość podatkową zgłosiła osoba prawna zrzeszona w międzynarodowej grupie kapitałowej, której pracownicy komunikują się w języku angielskim. W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu komunikacji, spółka kieruje swoich pracowników na kursy językowe. Nadto pracownicy systematycznie podnoszą swoje kompetencje w zakresie nauk prawnych, ekonomicznych oraz zarządzania zespołem. W ocenie Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu opłacane czesne stanowi przychód pracownika zwolniony z podatku na zasadzie przepisu art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.Co istotne, kodeks pracy w kontekście szkoleń pracowniczych rozróżnia zakres oferowanych świadczeń od tego, kto je inicjował – pracodawca czy pracownik. Należy podnieść, że spółka samodzielnie podejmując decyzję o skierowaniu swoich pracowników na szkolenie nie musi płacić zaliczek na podatek dochodowy, nie pokrywa również żadnych ukrytych kosztów podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracownika.