Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Kary dla księgowych.

20 marca 2017 r.Należy pamiętać, że księgowy może zostać ukarany m.in. na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej i przepisów kodeksu karnego skarbowego.Zgodnie z art. 262 Ordynacji podatkowej strona (np. podatnik, osoba reprezentująca firmę – główny księgowy) w postępowaniu podatkowym, która bez uzasadnionej przyczyny nie stawiła się, odmówiła wyjaśnień (zeznań, opinii) oraz okazania dowodów – może być ukarana kara porządkową w wysokości 2800 zł.Natomiast na podstawie kodeksu karnego skarbowego:

1. Podmiot (osoba reprezentująca, np. dyrektor finansowy, główny księgowy):

nie prowadzący księgi,

nie przechowujący ksiąg we właściwym miejscu,

nierzetelnie prowadzący księgi,

wadliwie prowadzący księgi,

który nie przechowuje ksiąg w wyznaczonym miejscu oraz

nie zawiadomił organu o prowadzeniu ksiąg przez inny podmiot

– podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych (od 66,66 zł do 6 399 360 zł);2. Podmiot (osoba upoważniona – np. księgowy), który nie wystawia faktur lub wystawia je w sposób wadliwy – podlega karze grzywny do 180 stawek dziennych (od 66,66 zł do 4 799 520 zł);3. Podmiot (osoba upoważniona – np. księgowy), który wystawia faktury w sposób nierzetelny lub się takimi fakturami posługuje, który nie przechowuje wystawionej lub otrzymanej faktury; podmiot który dokona sprzedaży z pominięciem kasy fiskalnej lub nie wyda dokumentu z kasy fiskalnej – podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych (od 66, 66 zł do 19 198 00 zł) albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie;

4. Podmiot, który doprowadza do uzyskania nienależnego zwrotu VAT (np. zatajając dane) – podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych (od 66, 66 zł do 19 198 00 zł) albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie;5. Podmiot, który nie składa obowiązkowej informacji podatkowej – podlega karze grzywny do 120 stawek dziennych (od 66, 66 zł do 3 192 480 zł);6. Płatnik, który nie składa obowiązkowej informacji podatkowej – podlega karze grzywny do 180 stawek dziennych (od 66,66 zł do 4 799 520 zł);7. Podmiot, który wbrew obowiązkowi nie składa w terminie właściwemu organowi informacji o amerykańskich rachunkach raportowanych – podlega karze grzywny do 180 stawek dziennych (od 66,66 zł do 4 799 520 zł), w przypadku składania informacji nieprawdziwych – do 240 stawek dziennych (od 66,66 zł do 6 399 360 zł);8. Podmiot, który zataja prawdę lub podaje nieprawdę w informacji podsumowującej – podlega karze do 240 stawek dziennie (od 66,66 zł do 6 399 360 zł);9. Podmiot, który nie składa informacji podsumowującej – podlega karze grzywny za wykroczenia skarbowe;10. Podmiot, który nie złożył organowi podatkowemu sprawozdania finansowego – podlega karze grzywny za wykroczenia skarbowe;11. Podmiot, który utrudnia kontrolę skarbową lub podatkową – podlega karze do 720 stawek dziennych (od 66, 66 zł do 19 198 00 zł).