Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Fałszowanie faktur zagrożone surowszą karą.

10 marca 2017 r.W dniu 1 marca 2017 roku weszła w życie nowelizacja kodeksu karnego przewidująca m.in. odpowiedzialność karną za wystawienie pustej faktury lub posługiwanie się nią , bez względu na kwotę uszczuplenia podatkowego.Nowość w przepisach służyć ma możliwości oskarżania przez organy prowadzące postępowanie przygotowawcze nie tylko w przypadku dostatecznie uzasadnionego podejrzenia wyłudzenia podatku VAT, ale również gdy doszło wyłącznie do wystawienia pustej faktury lub posłużenia się nią. Jak wskazują sami prokuratorzy, opisywane uproszczenie ma charakter rewolucyjny, ponieważ nie będą już musieli skupiać się na wyliczaniu kwoty uszczuplenia należności publicznoprawnej, które w praktyce poprzedzone było żmudnymi i długotrwałymi czynnościami inspektorów skarbowych, często zaskarżanymi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, co wydłużało o lata trwanie postępowania i ułatwiało ukrycie majątku przez osoby podejrzane.Obok wręczenia organom prowadzącym postępowanie przygotowawcze opisywanego wyżej oręża, ustawodawca przewidział również w ramach prewencji ogólnej negatywnej zaostrzenie kar za przestępstwa związane z fakturami – w najcięższych przypadkach sprawcy grozi kara 25 lat pozbawienia wolności. Kodeks karny przewiduje jednak również wystąpienie przypadków mniejszej wagi zagrożonych karą do 3 lat pozbawienia wolności, a wysokość kary uzależniona jest od wysokości wyłudzenia zwrotu podatku od towarów i usług.Należy nadto zauważyć, że nowelizacja prawa karnego materialnego idzie w parze z wprowadzeniem Krajowej Administracji Skarbowej, która posiada szerokie kompetencje operacyjno – rozpoznawcze.Resort sprawiedliwości jednocześnie uspokaja, że nowe przestępstwa można popełnić wyłącznie umyślnie, dlatego cała nowelizacja nie powinna budzić obaw u uczciwych przedsiębiorców.