Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Podzielona płatność przy podatku od towarów i usług?

10 marca 2017 r.Jak deklaruje wicepremier Mateusz Morawiecki, jeszcze w 2017 roku nastąpić ma zmiana w sposobie płacenia podatku od towarów i usług w transakcjach pomiędzy przedsiębiorcami. Tzw. split payment ma polegać na tym, iż sprzedawca otrzymywać będzie należność za towar lub usługę w kwocie netto a nabywca będzie odprowadzał podatek VAT bezpośrednio na odpowiednie subkonto Urzędu Skarbowego.Przyjęcie metody podzielonej płatności ma w założeniu doprowadzić do uszczelnienia polskiego systemu fiskalnego oraz wzrostu wpływów budżetowych. Przedsiębiorcy byliby zmuszeni do terminowego opłacania faktur, co skutecznie uniemożliwiałoby kredytowanie bieżącej działalności u kontrahentów poprzez opóźnianie płatności i wpłynęłoby na poprawienie ogólnej płynności przedsiębiorstw.Bazując na modelach występujących w innych państwach Unii Europejskiej, Ministerstwo Finansów skłania się na etapie prac ku dobrowolności korzystania z podzielonej płatności podatku VAT z jednoczesnym wprowadzeniem zachęt w postaci np. braku sankcji VAT. Być może dla wytypowanych branż, w których nieprawidłowości w zakresie podatku od towarów i usług są określane jako najwyższe, podzielona płatność zastąpi obecnie występujące odwrotne obciążenie i stanie się metodą obligatoryjną, jednak wymagać to będzie uzyskania zgodności z prawem unijnym.W odniesieniu do obaw o zbyt szybkie wdrożenie planowanej zmiany wicepremier Morawiecki wskazał, że po przygotowaniu projektu ustawy dojdzie do finalnej oceny realnej możliwości jego wdrożenia w przyjętym terminie. Na marginesie zaznacza także, iż wprowadzenie podzielonej płatności we Włoszech zajęło łącznie zaledwie 3 miesiące.

Związek Banków Polskich stoi na stanowisku, że po uzyskaniu wszelkich informacji technicznych dotyczących sposobu płacenia podatku VAT wdroży w krótkim czasie skuteczne mechanizmy bankowe temu dedykowane.