Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Płatności transgraniczne powyżej 15.000,00 zł również objęte są obowiązkiem ich realizacji poprzez przelew.

10 marca 2017 r.Jak wynika z odpowiedzi Ministerstwa Finansów na interpelację poselską, przedsiębiorstwo nie będzie mogło zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wydatku, jeżeli zapłacił zagranicznemu kontrahentowi kwotę powyżej 15.000,00 zł w sposób inny, niż za pośrednictwem rachunku płatniczego. Wskazywane kryterium kwotowe wprowadzone zostało do ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz o swobodzie działalności gospodarczej, co implikuje, że dotyczy każdej formy działalności gospodarczej polskiego przedsiębiorcy. Co istotne, Ministerstwo Finansów nie zdecydowało się finalnie na wprowadzenie sankcji karnej za przekroczenie wprowadzonych norm, jednak wprost wskazało na rygor braku możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów jakiejkolwiek operacji finansowej powyżej 15.000,00 zł w formie gotówkowej.Interpelacja poselska dotyczyła rozstrzygnięcia, czy ustawa o swobodzie działalności gospodarczej odnosi się wyłącznie do polskich przedsiębiorców i oddziałuje na transakcje transgraniczne. W odpowiedzi Ministerstwa Finansów, wiceminister Paweł Gruza zaznaczył, iż przepis art. 4 ust 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej zawierający definicję legalną przedsiębiorcy nie posiada kryterium narodowościowego, przez co w jego zakresie mieści się również przedsiębiorca zagraniczny.