Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

TSUE pochyli się nad problemem dotyczącym opodatkowania zaliczek od usług turystycznych.

10 marca 2017 r.16 lutego 2017 roku Naczelny Sąd Administracyjny zdecydował się na zwrócenie do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z pytaniem prejudycjalnym dotyczącym obowiązku rozliczania podatku VAT od zaliczek przekazywanych przez klientów na poczet przyszłych usług, który to obowiązek miałby spoczywać na biurach podróży.Omawiane postępowanie dotyczy biura podróży, które prowadziło spór z organem podatkowym o moment opodatkowania zaliczek w oparciu o dokument VAT marża. Organ podatkowy przedstawił stanowisko, zgodnie z którym biuro podróży winno rozliczyć podatek już w momencie otrzymania od klienta zaliczki, a podstawę obliczenia marży stanowić ma ekspektatywa przychodów i kosztów związanych z oferowanym świadczeniem turystycznym. Przedsiębiorstwo nie zgodziło się z takim rozstrzygnięciem, a ostatecznie decyzję w sprawie podejmie Naczelny Sąd Administracyjny po uzyskaniu stanowiska TSUE.