Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Centralny Rejestr Faktur

13 grudnia 2016 r.Z zapowiedzi Ministerstwa Finansów wynika, że do 30 czerwca 2017r. zostanie uruchomione kolejne narzędzie umożliwiające kontrolę faktur przez Urzędy Skarbowe.

Centralny Rejestr Faktur będzie drugim tego typu narzędziem informatycznym po JPK (jednolitym pliku kontrolnym).W Rejestrze będą umieszczane dane z faktur, dotyczące informacji o sprzedawcach i nabywcach, dacie dokonania transakcji, kwotach netto oraz kwotach podatku naliczonego.Tego typu narzędzie działa już w Portugalii, Czechach i Słowacji.Z Centralnym Rejestrem Faktur oraz JPK będzie połączona platforma pośrednicząca- niezależnie nad którą trwają prace w Ministerstwie.W ramach postanowień Dyrektywy 2014/55/UE - wprowadzającej obowiązek przyjmowania przez administrację publiczną faktur w postaci elektronicznej platforma będzie narzędziem umożliwiającym w formalny sposób realizację tego obowiązku.