Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Obowiązek przesyłania ewidencji VAT w strukturze JPK dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców.

14 listopadaa 2016 r.

Kryteria :

Kryteria :

W co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych musi spełniać łącznie dwa warunki:

 • 1) Mikro przedsiębiorca :

  - średnioroczne zatrudnienie mniej niż 10 pracowników
  i
  - roczny obrót netto nie więcej niż 2 mln euro lub suma aktywów bilansu nie więcej niż 2 mln euro

  Termin przesyłania ewidencji VAT w formie elektronicznej- miesięcznie od 1 .01.2018 r. po raz pierwszy za styczeń do 25.02.2018 r.)
 • 2) Mały przedsiębiorca :

  - średnioroczne zatrudnienie mniej niż 50 pracowników, więcej niż 9 pracowników
  I
  - roczny obrót netto nie więcej niż 10 mln euro lub suma aktywów bilansu nie więcej niż 10 mln euro
  Termin przesyłania ewidencji VAT w formie elektronicznej – miesięcznie od stycznia 2017 r.( po raz pierwszy za styczeń do 25.02.2017r.)
 • 3) Średni przedsiębiorca:

  - średnioroczne zatrudnienie mniej niż 250 pracowników
  i
  - roczny obrót netto nie więcej niż 50 mln euro lub suma aktywów bilansu nie więcej niż 43 mln euro
  Termin przesyłania ewidencji VAT w formie elektronicznej –miesięcznie od stycznia 2017r.(po raz pierwszy za styczeń do 25.02.2017r.)

Kwoty w euro przelicza się na złote po średnim kursie ogłaszanym przez NBP w ostatnim dniu roku obrotowego wybranego do określenia statusu przedsiębiorcy.

Uwaga: nowy art.109 ust.8a ustawy VAT - od 1 .01.2018 r ewidencja ta obligatoryjne będzie musiała być prowadzona w formie elektronicznej przy użyciu programów komputerowych.

Ww. przedsiębiorcy - od 1 lipca 2018r.będą również obowiązani do przesyłania na żądanie organu podatkowego całości lub części ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych w strukturze Jednolitego Pliku Kontrolnego.