Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Wynajem lokalu a wpływ na obowiązek podatkowy

7 listopadaa 2016 r.

Wynajem lokali powoduje powstanie obowiązku podatkowego po stronie wynajmującego.

Wynajem może być uznany jako:
  • odrębne źródło przychodów (art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT) lub
  • pozarolnicza działalność gospodarcza (art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT)
Osoba prywatna, nie prowadząca działalności gospodarczej będzie miała obowiązek zapłaty zryczałtowanego podatku w wysokości 8,5 % z tytułu wynajmu lokali.

Zgodnie z najnowszą interpretacją Izby Skarbowej w Katowicach (2461-IBPB-1-1.4511-483.2016.1.ZK) „skoro właściciel nieruchomości nie jest przedsiębiorcą, to od przychodów z najmu może płacić ryczałt 8,5 proc”. Według organu podatkowego nie ma znaczenia liczba najemców.

Powyższa interpretacja jest bardzo korzystna. Jednak przepisy podatkowe w zakresie najmu lokali nie są precyzyjne. To czy najem nie ma cech działalności gospodarczej zależy od stanu faktycznego konkretnego podatnika. Dlatego warto w każdym przypadku wystąpić z wnioskiem o interpretację do organu podatkowego.

Problem wynika z faktu, że przepisy ustaw podatkowych nie definiują, ile lokali można wynajmować, czy jaką kwotę można uzyskiwać z najmu, żeby nie został on uznany za działalność gospodarczą.

Jeżeli wynajem jest prowadzony w ramach działalności gospodarczej, to przepisy nie dopuszczają możliwości opodatkowania przychodów ryczałtem 8,5 proc.

W tym wypadku podatnik może opodatkować najem na zasadach ogólnych wg skali podatkowej;18 i 32 proc. lub podatku liniowego w wysokości 19%.

Obsługę wynajmu lokali można również zlecić profesjonalnej firmie. Nie zmienia to faktu, że obowiązek podatkowy nadal będzie ciążył na osobie wynajmującej lokale.