Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Zamknięcie ksiąg a sprzedaż środka trwałego

2 listopadaa 2016 r.

W sytuacji sprzedaży środka trwałego przez przedsiębiorcę po zamknięciu działalności gospodarczej nie ma obowiązku ewidencjonowania tego zdarzenia w podatkowej księdze przychodów i rozchodów prowadzonej dla celów zakończonej działalności gospodarczej.

Jak stanowi art. 24 a ust. 3 pkt 4 lit.a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, obowiązek prowadzenia ksiąg nie dotyczy osób, które sprzedają składniki majątku po likwidacji działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie.