Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Relokacja spółki

2 listopadaa 2016 r.

Przez relokację podatkową (in. redomicyl podatkowy) rozumie się zmianę miejsca rezydencji podatkowej, poprzez zmianę kraju i zgodnie z jego prawem przy jednoczesnym zachowaniu formy prawnej spółki.

Instytucja ta jest dozwolona w państwach, w których obowiązuje system common law. Wyjątek stanowią Wielka Brytania, Signapur i Hongkong. Państwa prawa cywilnego (civil law) np. Polska zakazują relokacji podatkowej. Relokacja jest jednak dozwolona na Węgrzech, w Luxemburgu, Austrii, Łotwie i Liechtenstein.

Proces relokacji podzielony jest na dwa etapy:

  • spółka, która opuszcza kraj nie może mieć zaległości w obowiązkach raportowych wobec organów rejestrowych i podatkowych a także nie może toczyć się wobec niej żadne postepowanie sądowe.
    Należy również uzyskać odpowiednie dokumenty od organów rejestrowych a także sporządzić uchwały wspólników spółki w zakresie wyrażenia zgody na redomicyl.
    Dokumentem potwierdzającym brak zaległości w raportowaniu jest: certificate of good standing.
  • drugim etapem jest spełnienie obowiązków w kraju do którego spółka jest przenoszona. W tym celu należy przedstawić uchwały wspólników i dokumenty od organów rejestrowych. Ilość dokumentów zależy od kraju docelowego.

Najbardziej korzystne warunki w zakresie kosztów i sformalizowania przewiduje prawo Belize, Seszeli i Wysp Marshalla (mniej niż 1.000 USD).