Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Darowizna otrzymywana w ratach a moment powstania obowiązku podatkowego

2 listopadaa 2016 r.

Dotychczas w ocenie Sądów, darowizna otrzymywana w ratach bez zachowania formy aktu notarialnego skutkowała powstaniem obowiązku podatkowego z chwila spełnienia świadczenia. W związku z powyższym obowiązek zapłaty podatku powstawał każdorazowo z chwilą otrzymania części darowizny a sześciomiesięczny termin biegł od przekazania każdej transzy.

Obecnie NSA w prawomocnym wyroku z dnia 17 maja 2016 r. ( sygn. akt II FSK 941/14) nie zgadza się z tą wykładnią i wskazuje, że przy świadczeniach na raty nie można mówić o odrębnych darowiznach. Tylko w całości przekazana darowizna (liczona od wpływu ostatniej transzy) powoduje powstanie obowiązku podatkowego.