Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Wyższy limit zwolnienia z VAT

5 październikaa 2016 r.Z początkiem 2017 r. Rząd zapowiada zmiany w zakresie ustawy o podatku dochodowym od towarów i usług, które mają na celu uszczelnienie systemu vat.

Pozytywną informacją dla podatników jest również podniesienie limitu zwolnienia sprzedaży z vat do kwoty 200 tys. zł. Dotychczas limit ten wynosił 150 000 zł. Zmiany w art. 113 ust. 1 przedmiotowej ustawy pozwolą stosować uproszczenia dla większej liczby podatników, którzy osiągają niewielkie obrotu z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

Ponadto, podatnicy, którzy rozpoczynają działalność w trakcie roku będą mogli skorzystać z podmiotowego zwolnienia proporcjonalnie do okresu prowadzenia działalności, jeżeli wartość dokonanej sprzedaży nie przekroczy 200 tys. zł.