Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Usługi noclegowe na potrzeby szkoleń bez prawa do odliczenia VAT

5 październikaa 2016 r.W interpretacji z dnia 11 lipca 2016 (sygn.. IBPP1/4512-316/16/AR) Organ uznał, że podatnicy nie mają prawa do odliczenia podatku na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług od zakupu usług noclegowych oraz usług gastronomicznych nabytych na potrzeby organizowanych szkoleń.

Organ w uzasadnieniu odsyła do art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT, zgodnie z którym:

„(…) obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika usług noclegowych i gastronomicznych, z wyjątkiem nabycia gotowych posiłków przeznaczonych dla pasażerów przez podatników świadczących usługi przewozu osób. Reguła powyższa wyłącza możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w odniesieniu do wszystkich wydatków ponoszonych w związku z nabyciem usług noclegowych oraz gastronomicznych, za wyjątkiem nabycia gotowych posiłków przeznaczonych dla pasażerów przez podatników świadczących usługi przewozu osób. Oznacza to, że ograniczenie możliwości pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony ma zastosowanie w przypadku usług noclegowych i gastronomicznych.(…)”

A zatem podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku od towarów i usług jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia, czyli sprzedażą generującą podatek należny. Przy analizie tej należy również obligatoryjnie uwzględnić określoną przez ustawodawcę w art. 88 ustawy, listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do odliczenia.