Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Stawka dla e-booków i e-prasy bez zmian

19 września 2016 r.Rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości UE Juliane Kokott, wydała opinię w odpowiedzi na pytanie prejudycjalne skierowane przez polski Trybunał Konstytucyjny. Zdaniem rzecznik generalnej, różnice w stawce podatku od towarów i usług na publikacje w formie drukowanej oraz te w formie elektronicznej (e-booki, e-prasa), nie naruszają zasady równego traktowania podatników.Zgodnie z obowiązującymi przepisami publikacje w wersji elektronicznej są opodatkowane stawką podstawową 23 proc., wobec książek i gazet, które są opodatkowane stawkami preferencyjnymi – odpowiednio 5 i 8 proc. W świetle europejskiej dyrektywy o VAT, sprzedaż książek i gazet jest traktowana jako sprzedaż usług elektronicznych.Rzecznik generalny w uzasadnieniu, wskazała że inne są potrzeby wspierania poszczególnych publikacji – koszty dystrybucji publikacji w formie papierowej są większe, niż w przypadku elektronicznych.Komisja Europejska prowadzi konsultacje w sprawie nowej dyrektywy, która ma przewidywać równość opodatkowania w przypadku publikacji tradycyjnych i elektronicznych. Do czasu, aż nie zostanie ona ustanowiona, w związku ze stanowiskiem zajętym przez rzecznik generalną TSUE, stawka podatkowa dla publikacji w wersji elektronicznej – 23 proc. – nie zostanie zmieniona.