Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Przedsiębiorca zapłaci podatek od wygranej w konkursie

12 września 2016 r.

Zgodnie z Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2016 r. (nr IPPB1/4511-258/16-2/EC) firma ma obowiązek zapłacić podatek w wysokości 10 % od wygranej w konkursach.

Stosownie do art. 30 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 – w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, płatnicy, o których mowa w ust. 1 (tj. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej), są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13-16 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10.

A zatem nie ma znaczenia czy wygraną otrzymuje osoba fizyczna, czy przedsiębiorca. W obu przypadkach będzie istniał obowiązek uiszczenia zryczałtowanego podatku dochodowego.

„Przedsięwzięcie można określić mianem konkursu jeśli istnieje w nim element współzawodnictwa w celu osiągnięcia najlepszego rezultatu. W powszechnym rozumieniu konkurs to postępowanie mające na celu wyłonienie najlepszego zwycięzcy bądź kilku zwycięzców spośród grupy najlepszych uczestników spełniających określone kryteria.”

Ważnym elementem formalnym jest sporządzenie regulaminu konkursu, w którym określona zostanie jego konkursu, organizator, uczestnicy konkursu, nagrody oraz sposób wyłonienia zwycięzców.
Źródło: Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2016 r. (nr IPPB1/4511-258/16-2/EC)