Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Płatność gotówka powyżej 15 tys. nie będzie kosztem

30 sierpnia 2016 r.

Zgodnie z ustawą z 13 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej zmianie ulegnie forma płatności w przypadku transakcji powyżej 15 000 zł. Nowelizacja ta nie pozostanie obojętna dla podatników PIT prowadzących pozarolnicza działalność gospodarczą oraz podatników CIT w zakresie kosztów podatkowych. Przepisy zaczną obowiązywać od stycznia 2017 r.

W związku ze zmianą art. 22 ust.1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej realizacja lub przyjęcie płatności związanej z działalnością gospodarczą przedsiębiorcy nastąpi za pośrednictwem płatności elektronicznej w przypadku gdy:
  • stroną realizowanej transakcji będzie inny przedsiębiorca
  • wartość dokonywanej transakcji przekroczy 15 000 zł (transakcje w walutach obcych przelicza się na złote wg kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji )
Jak stanowi przepis art. 22 p ust.1 ustawy o PIT oraz art. 15d ust.1 ustawy o CIT wydatek w części dotyczącej płatności nie zrealizowanej za pomocą rachunku płatniczego, która przekroczy wartość 15 000, nie będzie stanowił kosztu uzyskania przychodu dla przedsiębiorcy. Dotychczas płatności dokonywane w formie gotówkowej, przekraczającej 15 000 zł nie miały wpływu na sytuację podatkową przedsiębiorcy.