Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Aplikacja kliencka do wysyłania plików JPK

30 sierpnia 2016 r.

Ministerstwo Finansów udostępnia darmową aplikację kliencką do przetwarzania danych firmowych do plików JPK_VAT. Aplikacja ma stanowić pomoc w dostosowaniu się do nowych wymogów resortu finansów. Tymczasowe rozwiązanie będzie w przyszłości zastąpione profesjonalną aplikacją, która umożliwi przedsiębiorcom przesyłanie plików JPK.

Aplikacja jest dostęp na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów w zakładce dotyczącej Jednolitego Pliku Kontrolnego.


Źródło: Departament Kontroli Skarbowej