Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Cyfryzacja paragonów sposobem na zwiększenie wpływów z VAT

24 sierpnia 2016 r.

Obecnie w ministerstwie trwają prace nad nowym standardem działania kas. Do końca 2016 r. powinien być gotowy projekt Centralnego Rejestru Paragonów, którego zmiany będą wprowadzane stopniowo od 2017 r. Według deklaracji wiceministra finansów, początkowo rejestracja elektroniczna paragonów nie będzie obowiązkowa.

Celem stworzenia centralnego rejestru transakcji jest zwiększenie kontroli nad rozliczeniami w celu ograniczenia szarej strefy. Rozwiązanie to ma się przyczynić także do obniżenia kosztów urządzeń fiskalnych. Rejestr może okazać się także dobrym rozwiązaniem dla dokonywania analiz i wykrywania nieprawidłowości w prowadzeniu sprzedaży przez przedsiębiorców i tym samym typowania podmiotów do kontroli. Zaletą systemu będzie zniesienie obowiązku przechowywania paragonów w formie papierowej.Rozwiązanie to sprawdziło się w węgierskim modelu, który został wprowadzony dwa lata temu. Wydatki na jego utworzenie zwróciły się już po pierwszym kwartale.Ministerstwo zwraca jednak uwagę na problemy mogące powstać w związku z projektem. Należy do nich np. kwestia zwrotów i reklamacji. Z kolei dla przedsiębiorców problem mogą stanowić koszty wymiany kas na takie, które będą dostosowane do systemu e-paragonów.