Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Urząd Skarbowy zakwestionuje powołanie się na darczyńcę o ograniczonych zasobach finansowych

24 sierpnia 2016 r.Jak wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 3 sierpnia nr. (II FSK 1966/14), podatnik powołujący się na darowiznę, powinien mieć na uwadze, że urząd skarbowy sprawdzi zasoby finansowe darczyńcy.Sytuacja przedstawia się następująco: mężczyzna, w trakcie czynności sprawdzających powołał się na otrzymaną kilka lat temu nieopodatkowaną darowiznę. Liczył, że dzięki temu zapłaci 20 % podatku od spadku i darowizn zgodnie z art. 15 ust. 4 przedmiotowej ustawy, zamiast 75% % podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu nieujawnionych dochodów.Organ zbadał jednak zasoby finansowe darczyńcy, na którego powoływał się podatnik i zakwestionował otrzymanie darowizny.