Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Działalność sezonowa – zwolnienie z VAT proporcjonalnie do czasu prowadzenia działalności

24 sierpnia 2016 r.Zgodnie z art. 113 ust.1 zwolniona od podatku jest sprzedaż przez podatników, u których jej wartość nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym 150 000 zł netto. W przypadku, gdy firma rozpoczyna działalność w trakcie roku działa tylko kilka miesięcy, limit ten ustalany jest proporcjonalnie do okresu prowadzenia działalności.

Podatnik rozpoczynający w trakcie roku czynności, które podlegają opodatkowaniu będzie zwolniony z zapłaty podatku w przypadku, gdy wartość sprzedaży nie przekroczy 150 tys. zł. Kwotę ta oblicza się proporcjonalnie do okresu prowadzonej działalności. W związku z tym często okazuje się, że limit zwolnienia jest dużo niższy, niż to błędnie przyjmują podatnicy.

Przykład: W przypadku przedsiębiorcy, który rozpoczyna prowadzenie działalności gospodarczej 1 lipca, a działalność tę prowadzi do 30 września likwidując ją po sezonie, limit pozwalający na korzystanie z omawianego zwolnienia wyniesie tylko 37 704,92 zł, co wynika z wyliczenia (150 000 : 366) x 92.

Na limit powołanego zwolnienia nie ma wpływu zawieszenie działalności gospodarczej przez podatnika. Zgodnie z interpretacją organów podatkowych nie jest ono bowiem traktowane, jako zaprzestanie wykonywania działalności gospodarczej przez podatnika, (m.in. Izba Skarbowa w Warszawie w inter- Działalność sezonowa z limitem zwolnienia z VAT interpretacji z 16 kwietnia 2010 r., IPPP2-443-41/10-4/JB). Ustawa o VAT w art. 113 ust. 13 przewiduje katalog rodzajów dostaw towarów bądź przedmiotów świadczenia usług, które wyłączają możliwość stosowania przez podatników limitu ze zwolnienia np. usługi jubilerskie, sprzedaż bursztynów. Podatnicy ci muszą opodatkować każdą sprzedaż właściwą stawką podatku niezależnie od tego długości okresu prowadzonej działalności oraz wielkość osiąganego dochodu

Podatnicy, którzy mogą korzystać ze zwolnienia, muszą jednak pamiętać o nałożonych na nich obowiązkach związanych z prowadzeniem ewidencji sprzedaży za dany dzień na zasadach wskazanych w art. 109 ust. 1 ustawy o VAT. Zaniechanie tego obowiązku może skutkować oszacowaniem przez urząd skarbowy wartości sprzedaży i ustaleniem od niej kwoty podatku należnego.