Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

ZASADA NEUTRALNOŚCI PODATKOWEJ VAT – WYROK TSUE

8 sierpnia 2016 r.

Trybunał Sprawiedliwości UE uznał, że zasada neutralności podatkowej Vat nie jest ograniczona zasadą terytorialności. Zarówno Vat naliczony i należny nie muszą zaistnieć w tym samym państwie członkowskim równolegle. Zasada neutralności ma znaczenie pierwszorzędne.Trwający prawie 6 lat spór dotyczył prawa odliczenia podatku Vat i był związany z następującym stanem faktycznym:Spółka mająca siedzibę w Słowacji posiada oddział zarejestrowany w Polsce na potrzeby VAT. Firma dokonywała głównie czynności wewnętrznych , które nie podlegają opodatkowaniu VAT na rzecz spółki macierzystej, a także sporadycznie opodatkowanych w państwie członkowskim jego rejestracji (Polska). W związku z tym uznała, że przysługuje jej prawo do odliczenia podatku VAT. Dotyczyło to podatku w Polsce, który został nałożony na towary i usługi, które były wykorzystywane na potrzeby opodatkowanych czynności spółki, a zostały dokonywane na Słowacji, gdzie spółka macierzysta ma swoją siedzibę. Ostatecznie Trybunał Sprawiedliwości UE uznał to stanowisko (C 418/14).Postanowienie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej ma znaczenie zarówno dla przedsiębiorców działających za granica jak i dla przedsiębiorców działających poprzez swoje oddziały w innych państwach członkowskich. Trybunał wydał niniejsze postanowienie bez przeprowadzenia rozpraw, argumentując, że odpowiedź na pytanie prejudycjalne wynika jednoznacznie z orzecznictwa i nie budzi ona wątpliwości.