Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

MINISTER FINANSÓW CHCE PIT OD ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

8 sierpnia 2016 r.Minister Finansów stwierdził, że świadczenia pracownicze powinny być opodatkowane, mimo, że Trybunał Konstytucyjny (8 lipca 2014, sygn.. K 7/13) wydał pozytywny wyrok dla zatrudnionych pracowników, w którym to dokonał wykładni pojęcia przychodu i określił warunki kwalifikujące świadczenie, jako przychód ze stosunku pracy. Warunki te są następujące:

  • pracownik powinien korzystać ze świadczenia dobrowolnie, bez żadnego przymusu ze strony pracodawcy.


  • świadczenie musi być spełnione w interesie pracownika, a nie pracodawcy.


  • świadczenie powinno skutkować powiększenia aktywów lub uniknięcia wydatku, który musiałby ponieść oraz skutkować wymierną korzyścią i być przypisana indywidualnie.


Minister Finansów stwierdził, że Wyrok Trybunału Konstytucyjnego odnosi się do świadczeń niepieniężnych a zwrot wydatków służbowych nie jest świadczeniem o takim charakterze. Stanowi to powrót do sytuacji sprzed wydania wyroku TK.

Wydana przez Ministra Finansów interpretacja zmieniająca z 30 maja 2016 r. (nr DD3.8222.2.62.2016.IMD) dot. opodatkowania świadczeń dla pracowników budowlanych stanowi, że w przypadku opłacenia kwater przez pracodawcę powstanie u nich przychód, ponieważ nie muszą ponosić wydatków na zakwaterowanie.Odnosząc się natomiast do wyroku Trybunału Konstytucyjnego trudno mówić o jakimkolwiek przysporzeniu majątkowym dla pracownika, bowiem nie ma on w tym swojego interesu. Świadczenie zakwaterowania zapewnia jedynie wykonanie obowiązków wobec pracodawcy. Nie będzie wobec tego spełniona przesłanka, kwalifikująca świadczenie jako przychód ze stosunku pracy.Częste zmiany interpretacji powodują trudności dla podatników, dlatego też powinny być one zmieniane w sytuacji zaistnienia szczególnych okoliczności, co związane jest także poszanowaniem zasady zaufania do organów podatkowych.