Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Sprzedaż gotowych posiłków i dań a stawka VAT – interpretacja ogólna MF

25 lipca 2016 r.Minister Finansów z dniu 24 czerwca 2016 r. wydał interpretację ogólną w sprawie stawki VAT na sprzedaż gotowych posiłków i dań w punktach gastronomicznych typu fast food. Wskazał, że sprzedaż posiłków gotowych do spożycia nie może być opodatkowana stawką 5%, jak dostawa gotowych dań i posiłków.Sprawa dotyczy podatników prowadzących punkty gastronomiczne, w których sprzedają dania gotowe i posiłki, najczęściej typu fast-food. Podatnicy ci mieli wątpliwości, w jaki sposób klasyfikować dokonywaną sprzedaż – jako dostawę towarów, czy jako świadczenie usług. Ma to bowiem istotne znaczenie z punktu widzenia stawki podatku VAT – w przypadku dostawy gotowych dań i posiłków stawka ta wynosi 5%, a dla usług 8%.W dniu 24 czerwca 2016 r. Minister Finansów wydał interpretację ogólną (sygn. PT1.050.3.2016.156), w której uznał, że dostawa gotowych posiłków w punktach gastronomicznych nie może stanowić dostawy towarów opodatkowanej stawką 5%. Jak stwierdził Minister Finansów, „dla uznania czy dana czynność będzie zaliczona do klasy PKWiU 10.85 Gotowe posiłki i dania, czy do działu PKWiU 56 Usługi związane z wyżywieniem istotne jest, czy oferowane produkty są w pełni przyrządzone i serwowane jako posiłek gotowy do bezpośredniego spożycia, czy też nie są przeznaczone do bezpośredniej konsumpcji – np. są zamrożone lub pakowane próżniowo i etykietowane z przeznaczeniem na sprzedaż”. Uznał, że bez znaczenia jest to, czy punkty sprzedaży znajdują się w miejscu ogólnodostępnym, w punktach sprzedaży znajdują się stoliki i krzesła, dostępne są naczynia i sztućce, produkty są przeznaczone do spożycia na miejscu czy na wynos, (np. pakowane w bibułki czy tekturowe pudełka), czy w punktach sprzedaży są: toalety, szatnia, zainstalowana jest klimatyzacja, czy ogrzewanie. Jeżeli dania są przygotowane do bezpośredniego spożycia – nie jest możliwe przypisanie do klasy PKWiU 10.85.1.Minister podkreślił dodatkowo, że dokonana przez podatników klasyfikacja w złożonych wnioskach o wydanie interpretacji indywidualnej była elementem stanu faktycznego, a w przypadku stwierdzenia podczas kontroli u podatnika, że stan faktyczny odbiega od rzeczywistości – interpretacja indywidualna traci moc ochronną.


Źródło: http://www.isp-modzelewski.pl