Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Uwaga na wezwania do zapłaty za rejestrację w CEIDG

10 lipca 2016 r.Izba Skarbowa w Poznaniu przypomina, że rejestracja w Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) jest całkowicie bezpłatna. Rejestr CEIDG jest prowadzony przez Ministra Rozwoju.Wszelkiego rodzaju korespondencja z wezwaniem do uregulowania opłaty rejestracyjnej nie ma związku z rejestracją w CEIDG.Na rynku funkcjonują firmy komercyjne o podobnych nazwach oraz skrótach, przesyłające przedsiębiorcom oferty dokonania wpisu do prowadzonych przez siebie rejestrów. Wpisy do takich rejestrów mają charakter czysto informacyjny lub reklamowy, nie upoważniają do wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Polski. Podanie przez przedsiębiorców swoich danych takim firmom, a także wniesienie ewentualnych opłat, jest całkowicie dobrowolne.


Źródło: Izba Skarbowa w Poznaniu