Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Nowe przepisy dotyczące delegowania pracowników w ramach świadczenia usług

10 lipca 2016 r.Od 18 czerwca 2016 r. obowiązują nowe przepisy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług. Od tego dnia każdy pracodawca, który deleguje pracownika na terytorium RP ma obowiązek złożenia:- Oświadczenia pracodawcy delegującego pracownika na terytorium RP - najpóźniej w dniu rozpoczęcia świadczenia usługi,

- Zawiadomienia o zmianie oświadczenia pracodawcy delegującego pracownika na terytorium RP – nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia zaistnienia zmiany.W przypadku delegowania pracownika na terytorium RP trwającego w dniu wejścia w życie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług, pracodawca delegujący pracownika na terytorium RP ma obowiązek złożenia oświadczenia w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.Oświadczenie oraz zawiadomienie należy złożyć w języku polskim lub w języku angielskim w formie pisemnej, w postaci papierowej lub elektronicznej do Państwowej Inspekcji Pracy.


Informacja ze strony Państwowej Inspekcji Pracy