Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Prawo do odliczenia VAT od wydatków poniesionych w trakcie zwolnienia chorobowego

6 czerwca 2016 r.

Podatnikowi przebywającemu na zwolnieniu chorobowym przysługuje prawo do odliczenia VAT m.in. z tytułu poniesionych kosztów naprawy samochodu, jeżeli występuje związek z czynnościami opodatkowanymi (z ustawowymi ograniczeniami).

Co do zasady, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Prawo do odliczenia VAT przysługuje zatem, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik VAT oraz gdy występuje związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Ustawodawca przewidział szczególne zasady odliczania VAT od wydatków dotyczących m.in. samochodów osobowych. Zostały one uregulowane w art. 86a ustawy o VAT. Wynika z nich, że w przypadku wydatków związanych z samochodami osobowymi wykorzystywanymi do tzw. celów "mieszanych" (tzn. zarówno do celów służbowych, jak i prywatnych), kwotę podatku naliczonego stanowi 50% kwoty podatku z faktury otrzymanej przez podatnika. Do wydatków związanych z ww. pojazdami zalicza się m.in. wydatki z tytułu nabycia usług naprawy lub konserwacji tych pojazdów oraz innych towarów i usług związanych z ich eksploatacją lub używaniem.

Zatem w odniesieniu do kosztów naprawy oraz kosztów wynajmu samochodu zastępczego należy stwierdzić, że podatnikowi użytkującemu samochód zarówno do celów działalności gospodarczej, jak i prywatnych przysługuje prawo do odliczenia 50% kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących te wydatki. Fakt przebywania podatnika prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą na zwolnieniu lekarskim i nieprowadzenie w tym okresie działalności z tego powodu, nie pozbawia go prawa do odliczania VAT. Prawo to uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności opodatkowanych. Istotne jest, aby po okresie zwolnienia lekarskiego doszło do wznowienia działalności gospodarczej, w ramach której wykonywane będą czynności opodatkowane VAT.
gofin.pl