Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Fałszywe powiadomienia o planowanej kontroli

6 czerwca 2016 r.

Komunikat ze strony Państwowej Inspekcji Pracy:

Uprzejmie informujemy, że powiadomienia o planowanej kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, jakie zostały rozesłane do wielu firm mejlem w godzinach wieczornych 26 maja br., nie zostały wysyłane przez Państwową Inspekcję Pracy, mimo adresu spod którego były kierowane: kancelaria@gip.pip.gov.pl.

Państwowa Inspekcja Pracy nie powiadamia nikogo za pośrednictwem mejla o planowanej kontroli, gdyż w tym zakresie obowiązują inne, ściśle określone procedury.

Mając także na uwadze sygnały od pracodawców o zgłaszaniu się do nich rzekomych inspektorów pracy, przedstawiających odpłatne oferty szkoleniowe w zakresie bezpieczeństwa

i higieny pracy, informujemy, iż Państwowa Inspekcja Pracy nie prowadzi odpłatnych szkoleń dla pracodawców jak również nie wydaje za opłatą certyfikatów ukończenia kursów czy szkoleń. Tym samym nic wspólnego z Państwową Inspekcją Pracy nie mają oferowane przez osoby podszywające się pod inspektorów pracy certyfikaty umożliwiające prowadzenie działalności gospodarczej.

Wszelkie próby wyłudzenia pieniędzy w zamian za usługi, czynności, zaświadczenia czy nawet wydawnictwa Państwowej Inspekcji Pracy są oszustwem i należy je zgłaszać do organów ścigania. Można skontaktować się także z okręgowym inspektoratem pracy.