Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Opodatkowanie nieodpłatnych świadczeń – najnowsza wykładnia organów podatkowych

6 czerwca 2016 r.

W efekcie wyroków sądów administracyjnych i Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 r. (sygn. K 7/13) organy podatkowe zmieniły sposób interpretowania przepisów o nieodpłatnych świadczeniach. Obecnie domagają się pobrania podatku dochodowego od bonusu pracowniczego przede wszystkim wtedy, gdy jego przyznania nie można uzasadnić potencjalną korzyścią dla pracodawcy (np. efektywniejszym wykonaniem zadania przez pracownika). Podatku nie należy pobierać, gdy wartości nieodpłatnego świadczenia nie można przypisać konkretnemu pracownikowi. Organy podatkowe odeszły bowiem od ryczałtowego rozliczania tego rodzaju świadczeń.

Zmiana praktyki organów podatkowych w zakresie uznawania bonusów pracowniczych za przychód wynika z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 r. (sygn. K 7/13). Sędziowie TK wskazali kryteria, których spełnienie warunkuje zgodne z konstytucją pobranie podatku od nieodpłatnych świadczeń na rzecz pracowników. I tak zgodne z konstytucją jest pobranie podatku od nieodpłatnych świadczeń:

  • które zostały spełnione za zgodą pracownika (skorzystał z nich w pełni dobrowolnie) oraz
  • które zostały spełnione w interesie pracownika (a nie w interesie pracodawcy) i przyniosły mu korzyść w postaci powiększenia aktywów lub uniknięcia wydatku, który musiałby ponieść, oraz
  • gdy korzyść ta jest wymierna i przypisana indywidualnemu pracownikowi (nie jest dostępna w sposób ogólny dla wszystkich podmiotów).


Najczęściej spory z fiskusem dotyczą sytuacji, gdy bonus jest korzyścią jednocześnie dla pracownika i dla pracodawcy