Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Prezes bez wynagrodzenia nie musi oznaczać przychodu z nieodpłatnych świadczeń

27 kwietnia 2016 r.

W praktyce przyjmuje się, że gdy funkcję członka zarządu pełni nieodpłatnie osoba będąca wspólnikiem tej spółki lub pracownik wspólnika, po stronie spółki nie powstaje przychód z nieodpłatnych świadczeń.

W ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych nie określono, co należy rozumieć pod pojęciem nieodpłatnego świadczenia. Zgodnie z przyjętą praktyką (ugruntowaną zarówno wśród organów podatkowych, jak i sądów administracyjnych), na potrzeby podatku dochodowego nieodpłatne świadczenia to te wszystkie zdarzenia prawne lub gospodarcze, których skutkiem jest nieodpłatne, tj. niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu przysporzenie w majątku podatnika, mające konkretny wymiar finansowy. Powstanie przychodu z nieodpłatnych świadczeń należy rozważyć zawsze wtedy, gdy podatnik otrzymuje bez obowiązku świadczenia wzajemnego rzeczy lub prawa, bądź inne świadczenia lub też możliwość korzystania z rzeczy lub praw.

W świetle przytoczonej definicji nieodpłatnych świadczeń organy podatkowe uznają, że gdy funkcję członka zarządu pełni bez wynagrodzenia osoba będąca wspólnikiem spółki, to po stronie tej spółki nie powstaje przychód z nieodpłatnych świadczeń. Jest to spowodowane tym, że wspólnik (członek zarządu) może uzyskać w przyszłości określone świadczenia od spółki (np. dywidendę). Jest on zatem zainteresowany osiąganiem zysku przez spółkę i zwiększaniem wartości jej majątku, które mogą mu przynieść obecnie i w przyszłości określone korzyści majątkowe.


Źródło: gofin.pl