Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Wydatki na rzecz kontrahentów

27 kwietnia 2016 r.

Wydatki ponoszone przez przedsiębiorców na drobne poczęstunki, a także posiłki serwowane podczas prowadzenia rozmów z kontrahentami, mogą stanowić koszty podatkowe. Przy ich klasyfikacji pod kątem podatkowym niezbędna jest jednak indywidualna ocena konkretnego stanu faktycznego. Wydatki na usługi gastronomiczne nie stanowią bowiem kosztów podatkowych wyłącznie wówczas, gdy mają charakter reprezentacyjny. Ponadto o podatkowej kwalifikacji wydatków na poczęstunki nie decyduje miejsce ich podawania (siedziba firmy czy lokal gastronomiczny). Tzw. gastronomię należy uznać za reprezentację tylko wtedy, gdy wyłącznym bądź dominującym celem ponoszonych na nią wydatków jest wykreowanie wizerunku firmy czy działalności oraz określonych relacji z kontrahentami.

Wydatki ponoszone przez przedsiębiorców na drobne poczęstunki, a także posiłki serwowane podczas prowadzenia rozmów z kontrahentami, mogą stanowić koszty podatkowe. Przy ich klasyfikacji pod kątem podatkowym niezbędna jest jednak indywidualna ocena konkretnego stanu faktycznego. Wydatki na usługi gastronomiczne nie stanowią bowiem kosztów podatkowych wyłącznie wówczas, gdy mają charakter reprezentacyjny. Ponadto o podatkowej kwalifikacji wydatków na poczęstunki nie decyduje miejsce ich podawania (siedziba firmy czy lokal gastronomiczny). Tzw. gastronomię należy uznać za reprezentację tylko wtedy, gdy wyłącznym bądź dominującym celem ponoszonych na nią wydatków jest wykreowanie wizerunku firmy czy działalności oraz określonych relacji z kontrahentami.

Źródło: gofin.pl