Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Niewypłacalność wspólnika spółki cywilnej

17 kwietnia 2016 r.

Wobec jednego albo większej liczby wspólników spółki cywilnej może być ogłoszona upadłość. Ewentualność taka w określonych sytuacjach może dotyczyć także byłego wspólnika. Upadłość ogłasza się, o ile wspólnik jest niewypłacalny. Stan niewypłacalności należy określić indywidualnie wobec każdego wspólnika.

Inaczej niż w przypadku osobowych spółek handlowych, wobec spółki cywilnej nie można ogłosić upadłości. Spółka cywilna nie posiada statusu przedsiębiorcy, co wyłącza ją z kręgu podmiotów posiadających tzw. zdolność upadłościową.

Natomiast status przedsiębiorcy w praktyce zawsze posiadają wspólnicy spółki cywilnej. Dlatego wniosek o ogłoszenie upadłości może dotyczyć co najwyżej jej wspólnika (wspólników), a nie samej spółki. Może to dotyczyć zarówno wspólnika będącego osobą fizyczną, jak i wspólnika, który takiego statusu nie posiada (np. spółka z o.o. i spółka jawna).

Warto dodać, że w pewnych sytuacjach możliwe jest ogłoszenie upadłości w stosunku do byłego wspólnika spółki cywilnej będącego osobą fizyczną. Z art. 8 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe wynika, że można żądać ogłoszenia upadłości osoby fizycznej, która była przedsiębiorcą, także po zaprzestaniu prowadzenia przez nią działalności gospodarczej, jeżeli od dnia wykreślenia z CEIDG nie upłynął rok. Postępowanie toczy się według przepisów o upadłości konsumenckiej, ale bez możliwości ustalenia planu spłat i oddłużenia (art. 49114a ustawy Prawo upadłościowe).
Gofin.pl